Władze Politechniki Wrocławskiej zdecydowały o uruchomieniu studiów w semestrze zimowym w formule hybrydowej. Plany zajęć zostaną przygotowane tak, aby kształcenie można było łatwo przestawić na całkowicie zdalne. - Po analizach i konsultacjach podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w semestrze zimowym w formule hybrydowej. Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na uczelni – przede wszystkim laboratoria i zajęcia wf., a część będzie prowadzona w formie zdalnej – przede wszystkim wykłady i lektoraty – poinformowali we wspólnym komunikacie rektor uczelni prof. Cezary Madryas i rektor elekt prof. Arkadiusz Wójs.
W przyjętych rozwiązaniach priorytetowo zostaną potraktowani studenci pierwszych i ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz doktoranci. Rektorzy podkreślili jednocześnie, że plany zajęć zostaną przygotowane tak, aby kształcenie, zależnie od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, można było łatwo sposób przestawić na całkowicie zdalne.

Wykłady online, zajęcia praktyczne na uczelni

Na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym ma być podobnie - wykłady będą się odbywać w formie online, a zajęcia praktyczne – stacjonarnie, ale w małych grupach. Jak zapowiedziała uczelnia, zajęć w murach UW spodziewać się mogą studenci pierwszego roku. - To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą - powiedział rektor uczelni rof. Marcin Pałys.

Zajęcia w trybie hybrydowym zapowiedziano też na Uniwersytecie Szczecińskim. - Zakładamy, że nauka w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim tego roku - ogłosił rektor elekt prof. Waldemar Tarczyński. 
Z komunikatu wynika że: 

  •     zajęcia z przedmiotów tzw. teoretycznych odbywać się będą zdalnie
  •     zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego
  •     studenci kierunków, na których występują przedmioty praktyczne, powinni znajdować się w Szczecinie
  •     studenci pierwszych lat, rozpoczynający kształcenie w US powinni wziąć udział w Dniach Adaptacyjnych, których formuła zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej
  •     studenci studiujący w ramach programu Erasmus w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają zdalnie (wirtualna mobilność).

Rektor elekt zastrzegł jednak, że ostateczne decyzje i szczegółowe rozwiązania, w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim US, zostaną podjęte i ogłoszone po wakacjach, w pierwszym tygodniu września.

 

Z kolei rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek poinformował, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie. W formie zajęć stacjonarnych natomiast odbywać się będą laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty. Rektor podkreślił jednak, że np. w przypadku osób z grup wysokiego ryzyka (wśród pracowników i studentów uczelni) UŚ przewiduje możliwość pracy i studiowania wyłącznie w formie zdalnej.

Również rektor Politechniki Opolskiej dr hab. Marcin Lorenc zapowiada mieszany tryb studiów i zajęć dla doktorów. - Część zajęć - przede wszystkim wykłady - będą prowadzone w trybie online, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w przypadku zajęć typu ćwiczenia czy laboratoria - będą one prowadzone w trybie normalnym, czyli w budynku Politechniki Opolskiej - zapowiedział rektor.

Gdy zagrożenie wzrośnie, tylko nauka zdalna

Także władze Politechniki Krakowskiej podjęły decyzję w sprawie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Jak wyjaśniono w opublikowanym komunikacie, kształcenie będzie realizowane w formie mieszanej, a więc stacjonarno-zdalnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć stacjonarnych, zarówno studentom jak i pracownikom PK, zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, władze uczelni zapowiadają podjęcie decyzji o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne. 
 
Kształcenie w trybie mieszanym planuje też w nowym roku akademickim Politechnika Śląska w Gliwicach. Jak podała gliwicka uczelnia, taki tryb jest „najbardziej prawdopodobny” i „rekomendowany”, choć ostateczny przebieg kształcenia zależy od sytuacji epidemicznej.

Również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski poinformował, że w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym. - Decyzję o zdalnym trybie nauczania podjęto "biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach - czytamy w komunikacie podpisanym przez prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzego Przyborowskiego.

- Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp." - podała uczelnia.
UWM zapowiada że pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zastrzeżono przy tym, że zajęcia praktyczne będą "blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie". Harmonogram zajęć praktycznych ma zostać podany do 21 września.


W większości uczelni przyjęto zasadę, że odpowiednie zarządzenie rektora, regulujące szczegółowo kwestie organizacji pracy i kształcenia na uczelni zostaną opublikowane po ukazaniu się zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nowy rok akademicki, nie później jednak niż 15 września. 
Resort nauki zapowiedział, że w drugiej połowie sierpnia wyda wytyczne – wskazówki dotyczące organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19. Rzecznik resortu Katarzyna Zawada zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.

Więcej: W drugiej połowie sierpnia będą wytyczne dotyczące zajęć na uczelniach>>