Fundusz finansuje testy studentom kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i ratownictwa medycznego, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne bądź praktyki (także wakacyjne) w podmiotach leczniczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

Jak skorzystać z darmowych testów?

Testy na obecność koronawirusa są wykonywane w placówkach,  w których studenci na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a uczelnią, odbywają zajęcia.

 

Testy rozliczają podmioty wpisane na wykaz opracowany przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ w porozumieniu z wojewodami, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.

System do rejestracji i obsługi zleceń na testy

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło system EWP do rejestracji oraz obsługi wszystkich zleceń testów na COVID-19. Jak informuje NFZ,  bezpośrednio w systemie EWP testy przekazują sanepidy oraz mobilne punkty pobrań (wymazy do badań mogą być pobierane od studentów także w punktach drive thru)

Pozostałe podmioty wprowadzają zlecenia w Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19, który prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr jest zintegrowany z EWP i pozwala dokonywać zleceń testów poprzez interfejs Rejestru dla Podmiotów Leczniczych realizujących świadczenia szpitalne. Poprzez dostęp do rejestru każdy szpital może zlecić test.