Notariusz nie będzie musiał dostarczać bezpośrednio pism

Wymiar sprawiedliwości

Sejm przyjął nowelizację prawa o notariacie, wykreślającą zapisy dotyczące obowiązku bezpośredniego doręczania pism przez notariuszy. Zmiana, choć niewielka, ma znaczenie - przepisy praktycznie nie były stosowane, a notariusze korzystają od dawna z innych sposobów przekazywania pism.

14.12.2018

Warszawa obniża bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego

Budownictwo

Mieszkańcy Warszawy będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność z 60 proc. bonifikatą – uchwalili stołeczni radni. Według wcześniejszych propozycji miało być 98 proc. Według ekspertów informację o podwyżce opłaty można będzie oprotestować.

14.12.2018

Podwyżki mają zakończyć protest pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości

Pracownicy sądowi otrzymają po ok. 200 zł podwyżki miesięcznie niezależnie od stanowiska, a przed świętami Bożego Narodzenia każdy pracownik otrzyma też jednorazowo ok. 800 zł. za ostatni kwartał - poinformowało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie wiadomo jeszcze, czy to spowoduje zakończenie protestu pracowników administracyjnych sądów.

14.12.2018

Składki KRUS w I kwartale 2019 r. bez zmian

Ubezpieczenia społeczne

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r. nie zmieni się i wyniesie 42,00 zł.

14.12.2018

KNF ostrzega 59 banków spółdzielczych przed możliwością przejęcia

Finanse

Bank, którego kapitał nie przekracza 5 mln euro, by działać musi zawrzeć nową umowę zrzeszania. Jeśli tego nie zrobi, KNF będzie mogła podjąć decyzję o przejęciu go przez inny bank. Takie prawo ma od 1 grudnia. W trudnej sytuacji może się znaleźć 59 banków.

14.12.2018

Sankcje za gospodarowanie odpadami z naruszeniem prawa

Samorząd terytorialny Środowisko

Surowe sankcję grożą za nieprzestrzeganie prawa w zakresie gospodarowania odpadami – przestrzega Inspekcja Ochrony Środowiska. I przypomina o karach za wynikające z tego zagrożenie dla środowiska.

14.12.2018

Nowy rzecznik praw dziecka rozpoczął pracę

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

Wybrany na urząd Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak złożył w piątek ślubowanie w Sejmie i w ten sposób formalnie rozpoczął pięcioletnią kadencję na tym stanowisku. Zastąpi Marka Michalaka, który sprawował ten urząd przez dwie kadencje.

14.12.2018

Czy fiskus musi informować o zawieszeniu biegu przedawnienia

Ordynacja

Zagadnienie zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia od dawna wywoływało emocje. Istniejące w orzecznictwie rozbieżności w tym zakresie przecięła niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego.

14.12.2018

Kilkuset ratowników medycznych z nielegalnymi certyfikatami zawodowymi

Zawody medyczne

Policja zatrzymała ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego w Augustowie. Mieli organizować fikcyjne szkolenia i brać na nie dotacje unijne w wysokości blisko miliona złotych. Są podejrzani o wyłudzenie certyfikatów zawodowych. Mogło je otrzymać nawet kilkuset ratowników w całej Polsce.

14.12.2018

SA: Dyrektor szkoły musi być przygotowany na krytykę

Kadry w oświacie

Decyzje dyrektora szkoły dotyczące kierowania placówką szkolną podlegają ocenie i weryfikacji. Dlatego merytoryczna krytyka, nawet surowa, nie narusza dóbr osobistych osoby pełniącej tę funkcję - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

14.12.2018

W gmachu Sądu Najwyższego za mało miejsca - jedną z izb czeka przeprowadzka

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie urzędujący pod dwóch, trzech w jednym pokoju - tak wygląda obecnie praca w Sądzie Najwyższym. Dla nowych izb - Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - brakuje miejsca. Rozwiązaniem ma być przeniesienie jednej z izb na pobliską ulicę Ciasną. Na razie nie wiadomo jednak ani którą, ani kiedy to nastąpi.

14.12.2018

MF kończy swoją akcję, teraz strażnik miejski sprawdzi paragony

VAT

Ministerstwo Finansów chce przekazać część uprawnień administracji skarbowej w zakresie kontroli i wystawiania mandatów karnych skarbowych za sprzedaż poza kasą fiskalną innym służbom, m.in. Państwowej Inspekcji Handlowej i Straży Miejskiej – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.

14.12.2018

"Nie dla tortur" - rusza ogólnopolska kampania informacyjna

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa śmierci Igora Stachowiaka nie jest odosobniona, w Polsce nadal zdarzają się przypadki tortur. Potrzebne są zarówno zmiany w przepisach, szkoleniu służb jak i zwiększenie kontroli państwa nad placówkami w których prawa człowieka mogą być łamane - uważają przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich

14.12.2018

Obietnice ministra, czyli sześć dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek

Zawody medyczne

Pielęgniarki i położne mają mieć sześciodniowy płatny urlop na udział w szkoleniach i dokształcanie się. To jedna z wielu obietnic, które padły w lipcu br. w porozumieniu podpisanym między ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i samorządem oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych. Jednak nie wszystkie zapisy porozumienia udało się zrealizować.

14.12.2018

Unia chce walczyć z nowymi sposobami okradania kont bankowych

Prawo karne Finanse

Rada UE i Parlament Europejski zgodziły się znowelizować przepisy dotyczące płatności bezgotówkowych. Mają one ujednolicić zasady ścigania takich przestępstw jak phishing czy skimming, a także objąć walutę wirtualną.

13.12.2018

TK: wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa nie należą się marszałkowi

Środowisko

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Prawo ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu. Wpływy z kar i opłat za usunięcie drzewa lub krzewu są przychodem NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, a samorząd województwa otrzymuje rekompensatę za wykonanie zadania.

13.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski