Po zmianie przepisów, przyszłe matki, również te nieobjęte ubezpieczeniem, będą mogły skorzystać z bezpłatnych leków od momentu stwierdzenia ciąży do porodu. Darmowe leki przysługiwać im będą jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wypisanym przez ginekologa lub położną. Jest ono podstawą do tego, by skorzystać z tzw. programu Ciąża Plus. Wystarczy do tego recepta z kodem „C”.

Wykaz bezpłatnych leków aktualizowany co dwa miesiące

Jak przypomniał w czasie posiedzenia komisji wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski w wykazie bezpłatnych leków znajdą się tylko te z listy refundowanej, która jest aktualizowana co dwa miesiące obwieszczeniem ministra zdrowia. Dodał jednak, że w tej chwili toczą się np. negocjacje z dwoma producentami leków na nadciśnienie, które nierzadko znajdują się w apteczce kobiet w ciąży. Być może objęte będą również programem.

Senatorowie wskazali jednak na to, że pracując na ustawą nie wiedzą dokładnie, jakie leki znajdą się ostatecznie w wykazie.

 


- Grupa leków? Jakich leków? Mieliśmy mieć dzisiaj ten wykaz. To jest clou tej ustawy – stwierdziła przewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO). Z kolei senator Ewa Matecka (KO) wniosła poprawkę, której celem było wydłużenie okresu, w którym kobiety mogłyby korzystać z bezpłatnych leków o 8 tygodni po porodzie. To czas połogu. Jak argumentowała senator, w tym czasie jeszcze niektóre kobiety nadal zażywają leki, np. na nadciśnienie, i potrzebują farmakologicznego wsparcia. Poprawka nie uzyskała poparcia komisji. Minister tłumaczył, że w nowelizacji przyjęto założenie, że okres bezpłatnych leków kończy się w momencie porodu, a nie połogu.

Zobacz również: Będą bezpłatne leki dla ciężarnych, ale niewiele kobiet z nich skorzysta


Receptę wystawi każdy lekarz

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą leki kobietom w ciąży będą mogli przepisywać wszyscy lekarze. Zobowiązani jednak będą do weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane. Będzie się to odbywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Nowelizacją ustawy zajmie się Senat we wtorek na posiedzeniu 5 maja.