Organizatorem konkursu jest koło naukowe własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a patronem konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Prof. Grzybczyk: Prawo próbuje nadążać za zmianami w sztuce>>

 

Udział najlepszych uczelni z całego kraju

IP Challenge to jedyne w Polsce mistrzostwa w zakresie prawa własności intelektualnej, których celem jest popularyzacja dziedziny prawa własności intelektualnej i dążenie do nawiązania współpracy między ośrodkami naukowymi w całej Polsce. Chcemy również dać studentom szansę na praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w toku studiów. W tym roku będzie mieć miejsce 10 Edycja konkursu.

 

 

W konkursie rokrocznie biorą udział najlepsze uczelnie z całego kraju - biorą w nim udział studenci między innymi z Torunia, Białegostoku,  Gdańska, Krakowa, czy Warszawy. Składa się z etapu pisemnego, czyli przygotowania w oparciu o kolejny kazus pism pozwanego i powoda oraz ustnego, podczas którego drużyny bronią swych prac.  Finał IP Challenge odbędzie się 9 maja 2020 roku. Przeprowadzony zostanie on w formie online.

 

Podczas wideokonferencji drużyny będą bronić swoich prac i w tym celu połączą się z Jurorami, aby przedstawić mowę do pisma powoda lub pozwanego (w zależności od wyniku losowania). Następnie drużynom zostaną zadane pytania w oparciu o przygotowane pisma oraz przedstawioną mowę. Jury po obradach i zliczeniu punktów wybierze zwycięzcę IP Challange 2020!