- Cieszymy się, że w tym trudnym dla biznesu momencie możemy przekazać taką pozytywną wiadomość. Choć o połączeniu kancelarii myśleliśmy już od kilku miesięcy, to nie mogliśmy wiedzieć, jak bardzo nasze specjalizacje wpiszą się w aktualne zapotrzebowanie rynkowe – mówi mec. Karol Kamiński, Partner. 

– Przedsiębiorcy obecnie realizujący zamówienia publiczne napotykają trudności wynikające z epidemii COVID-19 i potrzebują szybkiej pomocy z różnych dziedzin prawa. Ponadto, w czasie kryzysu zmniejsza się ilość inwestycji komercyjnych, stąd wykonawcy, szukając kontraktów, częściej startują w przetargach publicznych. Pojawia się także więcej okazji atrakcyjnych akwizycji, ponieważ spółki potrzebują strategicznych inwestorów – dodaje mec. Kamiński. 

Czytaj: COVID-19 uderza w rynek prawniczy, kancelarie walczą o przetrwanie>>

Fuzja umożliwi lepsze wsparcie klientów

Mecenas Michał Heromiński, Partner wskazuje, że dzięki połączeniu kancelarii będzie możliwe lepsze wspieranie klientów. - Poszerzymy zakres świadczonych usług i w konsekwencji uprościmy model obsługi prawnej. Jestem pełen uznania dla profesjonalizmu i kompetencji prawników z Kancelarii KDK oraz marki, jaką przez lata zbudowali - dodaje. 

Kancelaria Krynicki Dajczer Kamiński od ponad 15 lat obsługuje przedsiębiorców i zamawiających w zakresie zamówień publicznych. Wśród jej klientów są liderzy wszystkich sektorów aktywnie uczestniczących w przetargach publicznych, w szczególności telekomunikacyjnego, informatycznego, budowlanego, górniczego, transportu kolejowego i gospodarki komunalnej. Zespół prawników - jak zapewnia kancelaria - wspiera klientów na każdym etapie procedury ubiegania się o zamówienie publiczne, świadcząc usługi doradztwa, reprezentując klientów przed KIO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich szczebli, a także podczas realizacji kontraktu, w tym w przypadku ewentualnych sporów sądowych.

 


Kancelaria Heromiński i Wspólnicy specjalizuje się w negocjacjach, transakcjach M&A, w szczególności firm technologicznych, przekształceniach i restrukturyzacji. Doradzała po stronie spółek lub ich właścicieli m.in. w takich transakcjach jak wejście Ipopema 112 FIZAN w startup technologiczny GeniCore, inwestycja funduszu Black Forest w agencję pracy tymczasowej Tikrow, przejęcie przez Comarch 100 proc. udziałów w spółce Geopolis zajmującej się informatyzacją samorządów, czy inwestycja funduszu Alfabeat w RoboCamp, firmę specjalizującą się we wspieraniu nauczania robotyki i programowania. 

W wyniku połączenia dwóch podmiotów, zespół kancelarii Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński będzie liczył kilkanaście osób, w tym 10 kobiet. W zespole przeważają radcy prawni - jest ich 10, z kancelarią współpracuje też trzech adwokatów.