Jak informuje PW, w wyniku zaistniałej sytuacji może nastąpić nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych osób posiadających konta w tym systemie. W przypadku studentów mogło dojść do ujawnienia m.in. następujących danych: imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, nazwa użytkownika, telefon oraz nr NIP w przypadku studentów, którym wystawione zostały faktury. W przypadku nauczycieli akademickich mogły zostać ujawnione w szczególności następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail.

Wyciek danych osobowych na Politechnice Warszawskiej>>

 

System wyłączony

Po weryfikacji zdarzenia związanego z możliwym naruszeniem ochrony danych osobowych Politechnika Warszawska powiadomi niezwłocznie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), policję oraz osoby pokrzywdzone. W celu zminimalizowania ewentualnych skutków ujawnienia danych osobowych osoby posiadające konta w systemie OKNO powinny rozważyć podjęcie następujących działań:

  • zastrzeżenie danych w banku,
  • zastrzeżenie dowodu osobistego oraz złożenie zastrzeżenia kredytowego w Biurze Informacji Kredytowej BIK (gwarantujące otrzymywanie alertów w przypadku prób uzyskania kredytu na zastrzeżone dane osobowe),
  • zastrzeżenie numeru PESEL poprzez aktywowanie usługi Bezpieczny Pesel przez CRIF Poland, https://www.bezpiecznypesel.pl/pesel/ ,
  • wymianę dowodu osobistego.

 

Uczelnia informuje, że tymczasowo została wyłączona funkcjonalność zdalnych usług platformy administracyjnej Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.