Konsultacje założeń ustaw mieszkaniowych podsumowane

W Ministerstwie Infrastruktury 26 września br. odbyła się konferencja na temat wyników konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń ustawy o zmianie ustawy o niektórych...

01.10.2011

Zmiany w wynagrodzeniach urzędników państwowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej...

30.09.2011

KRRiT podała wysokość abonamentu w 2012 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak poinformował, że od 1 stycznia 2012 roku obowiązywac będą nowe stawki opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i...

30.09.2011

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu

Projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu - informuje Sejm na swojej stronie internetowej. Nowy parlament - wyłoniony w wyborach 9 października - ma cztery miesiące na prace nad budżetem. Jeśli w...

30.09.2011

Nowe zasady wymiany informacji podatkowych

Dostosowanie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów wymiany informacji i otwarcie jej dla państw, które nie są...

30.09.2011

Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011

Zmiany w zasadach dofinasowania dróg lokalnych

Z dniem 26 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które ma na celu zwiększenie...

29.09.2011

Przepisy o VAT dostosują do struktury sił zbrojnych

Określenie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu określa projekt rozporządzenia opublikowany na...

29.09.2011

Nadchodzą lepsze czasy dla dróg lokalnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę...

28.09.2011

Know-how na cele wojskowe bez podatku

Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń będących następstwem wykonania umowy offsetowej związanej z dostawą...

28.09.2011

Będzie nowy taryfikator punktów karnych

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła w środę opracowany przez MSWiA i Komendę Główną Policji projekt rozporządzenia, które zmieni taryfikator punktów karnych za wykroczenia...

28.09.2011

Powodzianie mogą liczyć na pomoc

Ministerstwo pracy przygotowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 16 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

28.09.2011

PE przyjął propozycje tzw. sześciopaku

Parlament Europejski przyjął w środę wszystkie sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE, tzw. sześciopak. Większość zapisów...

28.09.2011

Ustawa o cyberbezpieczeństwie podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę, która pozwala na wprowadzenie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zewnętrznego zagrożenia w cyberprzestrzeni....

27.09.2011