Mniejsze wymagania od kandydatów do policji

Zmiany wymagań wobec kandydatów do służby w policji, w tym rezygnację z rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia, przewiduje nowelizacja ustawy o policji, którą podpisał prezydent...

22.09.2011

Można będzie sprzedawać piwo na stadionach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nowelą podczas tego typu spotkań, także na Euro 2012, będzie można sprzedawać i pić napoje...

22.09.2011

Nowe obowiązki marszałków województw

Od nowego roku marszałkom województw przybędzie nowych zadań. Związane są one z utratą osobowości prawnej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

21.09.2011

Nowe podstawy odmowy wykonania nakazu europejskiego

Poszerzenie katalogu przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego to jedna ze zmian przewidzianych ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego...

20.09.2011

Zmiana wzorów podatkowych

W związku z uchwaleniem w dniu 29 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń odpowiednio...

19.09.2011

Nowe formularze ogłoszeń w Dzienniku UE

Od 16 września br. obowiązują nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.09.2011

Będą zmiany w treści świadectwa pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania....

19.09.2011

Współpraca rozwojowa według nowej ustawy

W parlamencie zakończyły się w piątek prace nad ustawą o współpracy rozwojowej, która przewiduje m.in., że będzie będzie ona prowadzona na podstawie wieloletnich programów, sporządzanych na okresy...

18.09.2011