Nowy wzór raportu wojewódzkiego

Samorząd terytorialny

W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 220, poz. 1308).

24.11.2011

Autoryzacja i sprostowanie po nowemu

W Polsce nadal dziennikarze muszą autoryzować wypowiedzi prasowe pod groźbą procesu sądowego i kary. Zakwestionował to Europejski Trybunał Praw Człowieka, który stwierdził, że nie można karać za brak...

24.11.2011

Ustawa o wspieraniu rodziny do poprawki

Samorządowcy wymusili na rządzie rozpoczęcie prac nad nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Lokalne władze same chcą decydować w jaki sposób pomagać potrzebującym rodzinom....

24.11.2011

Wymiary czasu pracy w 2012 roku

W przyszłym roku zatrudnieni od poniedziałku do piątku będą pracować niemal tyle samo, co zatrudnieni od wtorku do soboty. Różnica w wymiarach czasu pracy dotyczy kwietnia 2012 r....

23.11.2011

Będą zmiany w rachunkowości budżetowej

Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych zamieściło projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów...

23.11.2011

Jest Karta podatkowa na 2012 rok

W najnowszym Monitorze Polski zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy...

22.11.2011

Ustawa okołobudżetowa przyjęta przez rząd

Aby zapewnić stabilność finansów publicznych rząd przyjął rozwiązania umożliwiające zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, który niesie ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego...

22.11.2011

Zmiany zasad wypłaty i zwrotu zasiłku powodziowego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 16 listopada 2011 r. rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek...

22.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski