Raporty o kontach emerytalnych do IKE i IKZE

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych...

22.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia....

22.10.2011

MF zaniecha poboru wpłat z zysku PKP

Zbywanie przez PKP akcji i udziałów zostało objęte zaniechaniem poboru części wpłat z zysku. W Dzienniku Ustaw zostało już ogłoszone stosowne rozporządzenie Ministra Finansów....

21.10.2011

Bez zezwolenia, bez opłaty skarbowej

Samorząd terytorialny

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.

20.10.2011

Przejazd bez zezwolenia i bez opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej....

20.10.2011

Adwokatura będzie promować ubezpieczenia prawne

W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Tymczasem takie polisy posiada na razie tylko 1 proc. Polaków. Samorząd...

20.10.2011

Nowe organy wojskowe mogą wystąpić o zwrot akcyzy

W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego....

20.10.2011

MF: odwrócony kredyt hipoteczny dla każdego

Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto będzie go można spłacić przed terminem albo odstąpić od umowy - przewiduje Ministerstwo Finansów w...

20.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Samorząd terytorialny

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia.

19.10.2011