W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się 23 września br. konferencja, której celem ma być przedyskutowanie przedstawionego 14 czerwca 2011 r. przez prezydencję węgierską zmienionego projektu umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym.
Poprzedni projekt porozumienia został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W opinii Trybunału (1/09) z 8 marca 2011 r. był on niezgodny z prawem UE, ponieważ nie zapewniał
przestrzegania prawa UE przez ten sąd. Głównym zarzutem Trybunału było pozbawienie sądów krajowych kompetencji w zakresie dokonywania wykładni i stosowania prawa UE. oraz możliwości, a niekiedy wręcz obowiązku zadawania Trybunałowi pytań w trybie prejudycjalnym w dziedzinie patentów.
27 czerwca 2011r., podczas posiedzenia Rady UE ds. Konkurencyjności, ministrowie 25 krajów Unii Europejskiej wyrazili poparcie dla prac nad utworzeniem jednolitego systemu ochrony patentowej. Opowiedzieli się także za ich powiązaniem ze wznowionymi pracami nad stworzeniem odpowiednich rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów patentowych.
Polska prezydencja dąży do sfinalizowania działań rozpoczętych przez Węgrów. Dlatego też, Ministerstwo Gospodarki pracuje nad zintensyfikowaniem negocjacji nad projektem umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym. Tym tematem zajmie się również Rada UE ds. Konkurencyjności na posiedzeniu zaplanowanym na 29 września 2011 r. w Brukseli.