Z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wynika jedna bardzo ważna konkluzja (sygn. akt K 58/07). Mianowicie należy powiązać składkę i płacenie składki zdrowotnej za rolników z ich sytuacją dochodową i ekonomiczną – mówi minister Michał Boni. Orzeczenie z 26 października 2010 r., nie dotyczy domowników, czyli nie obejmuje wszystkich osób, za które dzisiaj składka jest płacona, czyli chodzi o 1100 tys. osób. Wskazanie zawarte w wyroku Trybunału zakłada, że powinniśmy dokładnie wiedzieć i móc oszacować, jakie dochody mają rolnicy, jakie dochody przynoszą gospodarstwa rolne, a także móc określić, jaka grupa rolników nie ma dochodów. Wyniki spisu rolnego są w końcowej fazie analizy, a w spisie rolnym zadawano pytanie, jaki udział dochodów pochodzi z działalności rolniczej albo nierolniczej, co daje przesłankę do określenia, jaka jest liczba gospodarstw rolnych i ilu jest rolników, którzy nie mają dochodu. Chodzi o fachowo określoną, potwierdzoną badaniami skalę. Mając te wyniki, będziemy mieli punkt wyjścia do przygotowania rozwiązania. Rząd chce jednoznacznie potwierdzić, iż za rolników nie posiadających dochodów składka nadal będzie opłacana z budżetu państwa, tak jak w chwili obecnej jest opłacana składka za osoby bezrobotne. To spowoduje, że po zakończeniu wszystkich prac związanych z szacowaniem dochodów część składki za ubezpieczenie zdrowotne rolników będzie opłacana z budżetu państwa, a część będzie powiązana z dochodami. Od 1 stycznia rozwiązanie będzie gotowe, a więc rolnicy będą mieli ubezpieczenia zdrowotne.

- Mogę zapewnić osoby, które nie mają dochodów, że ich składka zdrowotna będzie opłacana z budżetu państwa - zapewnia min. Boni. Co do pozostałych osób, to min. Boni twierdzi, że powstanie rozwiązanie, które nie zagrażałoby sytuacji dochodowej rolników, ale byłoby powiązane z ich dochodami, bo taka jest wytyczna orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozwiązanie takie rząd przygotuje po uzyskaniu pełnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, a w ciągu najbliższych kilku tygodni opracuje je wraz z Rządowym Centrum Legislacji.

Źródło: Sejm RP