Nowe wzory deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy

Od 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w związku z czym Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dla...

09.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Samorząd terytorialny

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r.

07.11.2011

Nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy od oleju

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

07.11.2011

Od dziś nowe Prawo probiercze

Z dniem 7 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która dostosowuje system administracji probierczej do potrzeb rynku i...

07.11.2011

Będą normy na stokach narciarskich

W Polsce jest 3 4 mln narciarzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzić normy określające, ile miejsca muszą mieć oni na stokach....

07.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

05.11.2011

Od nowego roku Nowa Nomenklatura scalona

Od 1 stycznia 2012 r., na mocy przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady nr 2658/87 w sprawie nomenklatury...

05.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Samorząd terytorialny

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

04.11.2011