Po wejściu w życie przepisów opublikowanej niedawno nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 205, poz. 1210) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może przejmować zobowiązania wprost od syndyka i realizować roszczenia bez oczekiwania na zakończenie postępowania upadłościowego. Ma to ujednolicić sytuację wszystkich poszkodowanych i umożliwić osobom uprawnionym szybkie uzyskanie odszkodowań oraz świadczeń, do których są uprawnieni. Zmienione przepisy będą obowiązywać od 11 lutego 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line