Konieczność stworzenia nowego rozporządzenia wynika z tego, że 1 stycznia 2012 r. nastąpią poważne zmiany ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczą m.in. likwidacji akwizycji, wprowadzenia korespondencyjnego trybu zawierania umów członkowskich z OFE, a także wprowadzenia nowego sposobu zawiadomienia dotychczasowego OFE o przystąpieniu członka do innego funduszu w formie zawiadomienia otrzymanego z nowego funduszu, czyli bez udziału członka OFE. W związku z tym, utraci moc rozporządzenie z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania ZUS przez OFE o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.). Projekt powiela obecnie obowiązujące regulacje oraz zmienia i uzupełnia je w zakresie odpowiednim do nowych przepisów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line