Nowelizacja zakłada znaczącą reorganizację systemu szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, modernizację podstawy programowej oraz ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kształcenie zawodowe ma być zharmonizowane i ściśle powiązane z rynkiem pracy tak, aby zwiększyć skuteczność i efektywność całego systemu.

Zmieniono również sytuację oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji ich sytuacja prawna będzie zrównana z innym jednostkami kształcenia przedszkolnego.

Ustawa w swej zasadniczej części wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przepisy dotyczące przedszkoli będą natomiast obowiązywać już od 14 października 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z 19 września 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206)

Pisaliśmy o tym również:
Powiaty zapewnią kwalifikacyjne kursy zawodowe
Szkoły ponadgimnazjalne inaczej
Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego zamiast wielu placówek