Czy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy możliwe jest ponowne zatrudnienie dotychczasowego pracownika (pracującego ponad 20 lat na podstawie umowy na czas nieokreślony) na umowę na czas określony, który rozwiąże stosunek pracy, ze względu na przejście na emeryturę?

Artykuł 251 § 1 Kodeksu pracy wprowadza limit zarówno okresu jak i ilości możliwych do zawarcia umów okresowych, odpowiednio 33 miesiące i 3 umowy. Przekroczenie tych ograniczeń powoduje, że umowa...

23.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski