Czy SP ZOZ jest obowiązany do wysłania pocztą karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (wypis) jeśli w momencie wyjścia pacjenta z oddziału niemożliwym jest wręczenie mu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, a sam pacjent prosi o wysyłanie pocztą tego dokumentu?

SP ZOZ jest zobowiązany wydać pacjentowi kartę leczenia szpitalnego. Jeśli nie jest to możliwe, w chwili opuszczenia przez pacjenta szpitala, winien on uwzględnić wniosek pacjenta o przesłanie karty...

23.06.2016

Ile kosztuje pobyt w ZOL?

Opieka zdrowotna

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi opłata za pobyt...

16.09.2013

Wykaz zawodów medycznych

Zawody medyczne

Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co należy rozumieć pod pojęciem "zawodu medycznego". Zatem, które zawody zaliczane są do zawodów...

27.02.2009

Zasady dokonywania obdukcji

Zawody medyczne

Który lekarz może dokonywać obdukcji pobitego? Czy istnieją konkretne unormowania prawne w tym zakresie? Jakie elementy powinna zawierać opinia lekarska w tej sprawie?

26.12.2008
1    10  11  12  13  14