Czy SP ZOZ jest obowiązany do wysłania pocztą karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (wypis) jeśli w momencie wyjścia pacjenta z oddziału niemożliwym jest wręczenie mu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, a sam pacjent prosi o wysyłanie pocztą tego dokumentu?

SP ZOZ jest zobowiązany wydać pacjentowi kartę leczenia szpitalnego. Jeśli nie jest to możliwe, w chwili opuszczenia przez pacjenta szpitala, winien on uwzględnić wniosek pacjenta o przesłanie karty...

23.06.2016

Wykaz zawodów medycznych

Zawody medyczne

Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co należy rozumieć pod pojęciem "zawodu medycznego". Zatem, które zawody zaliczane są do zawodów...

27.02.2009
1    10  11  12  13  14 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski