Mężczyzn też dopada depresja poporodowa

Opieka zdrowotna

Depresja poporodowa wbrew pozorom może dotykać także mężczyzn, nie tylko kobiety. Statystyki są dość wyrównane. Według ICD-10, by zdiagnozować depresję, należy stwierdzić dwa z następujących trzech głównych objawów: obniżony nastrój, anhedonię – brak odczuwanej przyjemności oraz poczcie braku energii, chronicznego zmęczenia. Jak sobie pomóc zmagając się z depresją i gdzie szukać pomocy mówi dr Magdalena Chrzan-Dętkoś reprezentująca projekt „Przystanek Mama”.

28.02.2022

Król-Całkowska: Minister sprawiedliwości chce pomóc ofiarom błędów lekarskich

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Działający od niedawna Instytut Ekspertyz Sądowych ma szansę opracować standardy orzecznicze niezbędne w procesach o odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Sceptycznie oceniam natomiast możliwość stworzenia standardów medycznych przez ten instytut  – mówi dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

19.02.2022

Bukiel: Pomysł centralnego zarządzania szpitalami jest dużym błędem

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pierwszym krokiem do poprawienia sytuacji szpitali powinno być znaczne podwyższenie wyceny świadczeń szpitalnych oraz stabilizacja przepisów. A utworzenie centralnej agencji zarządzającej tymi placówkami medycznymi jest niepotrzebne i szkodliwe - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

17.02.2022

Gryglewicz: Kolejki do specjalistów mogą się skrócić

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Zasadniczym powodem pogorszenia dostępu do specjalistów od prawie dziesięciu lat jest fakt, że liczba umów z NFZ na te świadczenia zmniejsza się co roku o około 10 proc. oraz kryzys kadrowy związany z ubytkiem lekarzy wielu specjalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie tak zwanych pakietów diagnostycznych dla wybranych jednostek chorobowych.

12.02.2022

Magdziarz: Wynik operacyjny szpitali to nie jest dobre kryterium kategoryzacji

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Kategoryzacja szpitali oparta na wyniku operacyjnym budzi wątpliwości. Znacznie lepszym wskaźnikiem rentowności byłby wynik ze sprzedaży z działalności podstawowej. Z tym, że wszystkie placówki podlegające kategoryzacji musiałyby faktycznie wdrożyć rachunek kosztów - mówi Paweł Magdziarz, partner zarządzający w FORMEDIS Medical Management & Consulting.

08.02.2022

Adwokat Niczke-Chmura: Niezrozumiały opór przed legalizacją upraw konopi

Prawo karne Opieka zdrowotna

Uwaga ustawodawcy powinna zostać skupiona na przeciwdziałaniu nadużywaniu i uzależnieniom od zupełnie innych substancji niż marihuana - uważa adwokat Malwina Niczke-Chmura. I podkreśla, że, trudno zrozumieć rezerwę ustawodawcy wobec wprowadzenia przepisów umożliwiających prowadzenie upraw konopi w celu uzyskania tego surowca farmaceutycznego.

29.01.2022

Pakulski: Trzeba oddłużyć szpitale, ale też zlikwidować źródło tego zjawiska

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Zadłużenie szpitali powinno zostać spłacone, ponieważ niesie ryzyko wyprowadzenia z systemu ochrony zdrowia gigantycznych funduszy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. W interesie publicznym jest przeznaczanie składek zdrowotnych na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie na odsetki od długów - przekonuje Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

25.01.2022

Prof. Kolasa: Cyfryzacja ochrony zdrowia to efektywniejsze leczenie

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Cyfryzacja nie jest wyborem, ale koniecznością. Nieskorzystanie z tego dobrodziejstwa jest działaniem na szkodę budżetu państwa i co najważniejsze – zdrowia pacjentów. Należy jak najszybciej wprowadzić system refundacji rozwiązań cyfrowych, który będzie nastawiony na realizację korzyści dla pacjentów oraz oszczędności dla systemu.

19.01.2022

Prof. Król-Całkowska: Lekarzom brakuje wiedzy na temat nowej klasyfikacji chorób

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarz, który nie dokonał prawidłowej identyfikacji choroby, może przyczynić się do zaniechania leczenia i popełnienia brzemiennego w skutkach błędu. Zmiany w rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oznaczają konieczność ustawicznego kształcenia lekarzy i uaktualniania posiadanej wiedzy - twierdzi prof. Justyna Król-Całkowska

17.01.2022

Jędrzejczak: Nie można reformować ochrony zdrowia od jednych do drugich wyborów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej nie przeprowadzi samodzielnie żaden minister zdrowia. Wymaga to bowiem współpracy wielu resortów, a praktycznie całego rządu. Niezbędny jest też lider przedsięwzięcia uwiarygodniający powodzenie reform – uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. A minister Adam Niedzielski ogłosił właśnie swoją reformę szpitali.

30.12.2021

Gawrońska: Informatyzacja w szpitalach może zmniejszyć liczbę błędów medycznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prawidłowa identyfikacja zarówno pacjentów, jak i leków pozwoli na radykalne zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych w placówkach ochrony zdrowia. Ich raportowanie nie może polegać na szukaniu winnych, ale na ustaleniu przyczyn tych zdarzeń i ich minimalizowaniu - uważa dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

28.12.2021

Chmielowiec: Odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego to dobra alternatywa

Koronawirus szczepienia

Bardzo dobrze, że w polskim porządku prawnym znajdzie się rozwiązanie takie jak Fundusz Kompensacyjny. Pacjenci i środowisko medyczne oczekiwali na nie od wielu lat. Fundusz oprócz szczepień pandemicznych obejmie także szczepienia obowiązkowe z kalendarza szczepień. Nie wszystkie kraje wprowadziły tego typu rozwiązania. Zawsze można też skierować roszczenia przeciwko producentowi szczepionek.

24.12.2021

Prof. Janas-Kozik: Prawie tysiąc nowych specjalistów pomoże reformować psychiatrię najmłodszych

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma charakter ewolucyjny i zmierza w kierunku opieki środowiskowej. W kraju działa już ponad 300 poradni psychologiczno-terapeutycznych, do których dzieci i młodzież nie muszą mieć skierowania – podkreśla prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

08.12.2021

Beata Biały: W Polsce nie ma jednolitego standardu opieki perinatalnej

Pacjent Opieka zdrowotna

Finansowanie opieki perinatalnej przez państwo to, delikatnie rzecz ujmując, raczej dodatek niż podstawa całej opieki – mówi Beata Biały, z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Większość, jeśli nie wszystkie placówki, które się tym zajmują, to instytucje pozarządowe, a jakość opieki zależy od tego, do której placówki dana para się zgłosi. A wiedza o tym, że istnieją takie placówki wciąż jest niewystarczająca.

04.12.2021

Szczepaniak: Ministerstwo dyskryminuje szpitale najlepiej wynagradzające pracowników

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Im gorzej szpital płacił swojemu personelowi, tym lepiej dla niego, bo dostawał więcej środków na wzrost wynagrodzeń do poziomu minimalnego. Placówki zatrudniające więcej pracowników na umowy inne niż o pracę były dyskryminowane - twierdzi Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

23.11.2021

Prof. Król-Całkowska: Nawet w czasie pandemii prawa pacjenta nie mogą być iluzoryczne

Opieka zdrowotna

W przypadku, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy nie wyraził zgody na świadczenie zdalne, obowiązkiem podmiotu leczniczego było wykonanie świadczenia z zachowaniem osobistego kontaktu. Prawo to wyartykułowane wprost w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia miało jednak w wielu sytuacjach charakter formalny i sztuczny - zauważa dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska

06.11.2021

Balicki: Reforma opieki psychiatrycznej nagle wyhamowała

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.

20.10.2021

Czy szczepionka przeciwko Covid-19 to eksperyment leczniczy?

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Rzecznik Praw Pacjenta kategorycznie wskazuje, że realizowane obecnie szczepienia ochronne przeciwko covid-19 absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego. Czy jednak takie samo stanowisko zajmą sądy, gdy będą rozstrzygać sprawy o odszkodowania z tytułu NOP? O prawnych aspektach szczepień pisze adwokat Kordian Baranowski ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności.

09.10.2021

Bukiel: O płacach pracowników medycznych powinny decydować mechanizmy rynkowe

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

O płacach w publicznej ochronie zdrowia powinny decydować mechanizmy rynkowe. Ale skoro o najważniejszych kwestiach, w tym zwłaszcza o cenach za refundowane świadczenia zdrowotne decyduje państwo, to również państwo powinno ustalić minimalne pensje. Żaden dyrektor szpitala nie mógłby ich obniżyć – uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

22.09.2021

Chmielowiec: Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych bez ryzyka dla personelu, ale roszczenia pacjentów dopuszczalne

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie można zaakceptować postulatu, by zgłoszenie zdarzenia niepożądanego wyłączało wszelką odpowiedzialność. Dlatego projektowane przepisy zakładają wyłączenie możliwości nakładania sankcji na pracownika zgłaszającego zdarzenie niepożądane – okoliczność ta nie będzie mogła stanowić podstawy do wszczęcia postępowania karnego czy dyscyplinarnego - pisze Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

21.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski