Senat zdecydował: karetki bez akcyzy

Senat przyjął na posiedzeniu 4 grudnia 2014 bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada zwolnienie z tego podatku samochodów osobowych wykorzystywanych do ratowania...

04.12.2014

Klinika Budzik: otwarto Salę Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów. Tego typu pomieszczenie otwarto w Klinice Budzik, działającej przy...

04.12.2014

Projekt zarządzenia NFZ: zmiany w programach lekowych

Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa Funduszu dotyczącego warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia w zakresie programów zdrowotnych (lekowych)....

04.12.2014

Pakiet onkologiczny: hospicja pominięte

Placówki medyczne, w których często kończy się leczenie pacjenta z nowotworem, zostały pominięte w pakiecie onkologicznym. Według Ministerstwa Zdrowia przepisy wchodzącego w życia od stycznia 2015...

03.12.2014

Biobanki zawierają szczególny rodzaj informacji

Biorąc pod uwagę trudności w wyraźnym określeniu granicy między informacją genetyczną a innymi danymi o stanie zdrowia, trudno zaakceptować argumenty za wprowadzaniem zróżnicowanej ochrony tych dwóch...

03.12.2014

Izba Lekarska ufunduje becikowe

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie będzie od 1 stycznia 2015 roku wypłacać becikowe na każde nowo narodzone dziecko w rodzinie lekarskiej. Wartość becikowego wyniesie tysiąc złotych.

03.12.2014