Konsorcjum Innolife skupia ponad 140 partnerów, do których należą wiodące ośrodki naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z 14 państw Europy: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, a także Polski, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Walii, Portugalii.  Wśród kluczowych uczestników tego partnerstwa znajdują się takie firmy jak Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics, Intel Corporation, Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, Imperial Collage w Londynie, Uniwersytety w Uppsali, Gent, Cambridge i Oxford oraz wiele innych.

Czytaj: Łódź: po 39 latach budowy otwarto Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM >>>

Podczas prezentacji w Budapeszcie, gdzie znajduję się siedziba EIT, partnerów regionalnych (Innostars) reprezentowała profesor Lucyna Woźniak, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Celem konsorcjum jest wykorzystanie potencjału wszystkich partnerów w ramach innowacyjnych przedsięwzięć i projektów z obszaru nauki i edukacji, które mają poprawić jakość życia współczesnego społeczeństwa. 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to inicjatywa skierowana na rozwój i integrację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjału akademickiego, badawczego oraz innowacyjnego w Unii Europejskiej. Celem EIT jest przyspieszenie rozwoju gospodarki europejskiej dzięki tworzeniu sieci wiedzy między edukacją, badaniami naukowymi i innowacjami. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs), które grupują instytucje i organizacje wokół wielkich wyzwań społecznych.