Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o dofinansowaniu inwestycji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego polegającej na budowie Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Wartość dofinansowania to 26.589.713,70 zł.

NCBiR dofinansował inwestycję jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ w 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż projekty prezentujące wysoki stopień gotowości do realizacji miały większe szanse na otrzymanie dofinansowania, władze Uczelni podjęły decyzję o rozpoczęciu prac inwestycyjnych. Na ten cel SUM przeznaczył ze środków własnych niecałe 11 mln zł.

Budynek Centrum Dydaktycznego został dobudowany do istniejącego obiektu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4 i wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakupiono między innymi ekrany LED, tablicę interaktywną, rzutnik bezprzewodowy, kamery do monitoringu, szafy, stoły i szafki laboratoryjne, digestoria.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli nie tylko na refundację dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów, ale także na zakup całości planowanego wyposażenia. Mieszczące się w budynku laboratoria specjalistyczne zostaną zaopatrzone w najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia ICT (Information and Communications Technology), w tym tablety, systemy pulpitów dotykowych, ekranów LED, kamer do monitoringu edukacyjnego.

Multimedialna sala seminaryjna umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ICT, w tym systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego przeprowadzanie międzynarodowych lub międzyuczelnianych telekonferencji naukowych, podczas których studenci będą mogli prezentować wyniki swoich badań.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.sum.edu.pl, stan z dnia 16 grudnia 2014 r.