Według autora problematyka odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne konsekwencje dla zdrowia lub życia pacjentów jest specyficzna z punktu widzenia prawa karnego. „Rozważa się bowiem odpowiedzialność karną osoby, która podejmuje działania w celu ratowania określonego dobra prawnego, jednak czyniąc to w sposób niezgodny z zasadami postępowania, staje się podmiotem dokonującym ataku na to samo, ratowane, dobro prawne” – czytamy w opracowaniu.

Czytaj: Niemcy:19 tysięcy pacjentów umiera co roku na wskutek błędów lekarzy >>>

Oznacza to, według autora, że podstawą prawnokarnej oceny jest czyn, który w wyobrażeniu osoby go podejmującej ma chronić dobro prawne w postaci życia lub zdrowia pacjenta przed naruszeniem lub narażeniem na niebezpieczeństwo, zaś w rzeczywistości, z uwagi na naruszenie zasad postępowania związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzi do narażenia na niebezpieczeństwo lub do naruszenia tych dóbr prawnych. 

Publikacja wyjaśnia, że ocena odpowiedzialności  karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych polega na analizie określonego stanu faktycznego pod kątem realizacji znamion różnych typów czynów zabronionych, między innymi z punktu widzenia prawidłowości postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.  „Postępowanie to jest rozpatrywane w zderzeniu z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem określonych rezultatów dla zdrowia człowieka, wiążących się z podjęciem lub zaniechaniem wdrożenia określonego leczenia w stosunku do pacjenta” – czytamy we wstępie.

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywnego przypisania skutku. Zagadnienie przedstawiono pod kątem problemów, jakie pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości w tego typu sprawach. Publikacja została oparta na analizie ponad pięciuset spraw dotyczących odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych, przeprowadzonej na podstawie ogólnopolskich badań aktowych w odniesieniu do spraw prawomocnie zakończonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.
Publikacja adresowana jest zarówno do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, adwokatów) oraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, pielęgniarek, położnych), jak i teoretyków z zakresu prawa karnego i prawa medycznego.

Informacja o autorze:
Tomasz Sroka, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego oraz Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa karnego i prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ; asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.