Ruszyła rekrutacja do Programu Ambasadorskiego CMS. Najlepsi studenci mają szansę na płatny staż w...
Monika Sewastianowicz
06.10.2016
W nauce i szkolnictwie wyższym musimy postawić na jakość, wysokiej klasy uczelnie i wydziały, dawać...
PAP
05.10.2016
Projektowane zmiany w zasadach rozdzielania dotacji podstawowej dla uczelni nie mają na celu...
PAP
05.10.2016
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie...
PAP
05.10.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł we wtorek, że polskie sądy nie złamały prawa...
PAP
05.10.2016
Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w...
Monika Sewastianowicz
05.10.2016
Budowa Instytutu Informatyki oraz stworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i...
PAP
04.10.2016
Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ zaprasza Międzynarodowy Trybunał...
Monika Sewastianowicz
04.10.2016
Dla studenta
Zbyt szybkie wprowadzanie reform na wyższych uczelniach zmniejszy liczbę studentów i nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
04.10.2016
Polska nauka musi przejść głębokie zmiany - od zmian strukturalnych po sformułowanie nowych...
PAP
04.10.2016
Wystartował nowy rok akademicki. Dla wielu młodych ludzi oznacza to rozpoczęcie przygody z edukacją...
PAP
03.10.2016
Studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego nie powinni już narzekać na ścisk i brak miejsca w...
PAP
03.10.2016
Odpowiednie zaświadczenie pozwoli na ujęcie kosztów aplikacji i odliczenie ich od podatku - pisze...
Krzysztof Klimek
03.10.2016
Ponad 40 tys. studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło w piątek nowy rok akademicki. Minister...
PAP
02.10.2016
Życzę Wam sukcesów, żebyście się stali w przyszłości bogaci, sławni, wpływowi i odkryli to, że...
PAP
01.10.2016
Ruszyła rekrutacja do Programu Ambasadorskiego CMS. Najlepsi studenci mają szansę na płatny staż w...
Monika Sewastianowicz
01.10.2016
Dla studenta
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Rektora Śląskiego Uniwersytetu...
Magdalena Okoniewska
30.09.2016
Nowy rok akademicki będzie początkiem zmian na polskich uczelniach. Nowelizacja przepisów zakłada...
Monika Sewastianowicz
30.09.2016
Niezależnie od ideologicznej oceny proponowanych nowych rozwiązań, projekt zmiany ustawy o...
Monika Sewastianowicz
30.09.2016
Studenci to bardzo ważna grupa kandydatów dla pracodawców. Jak dotrzeć do nich z informacją o...
Monika Sewastianowicz
30.09.2016
Nowy rok akademicki będzie początkiem zasadniczych i głębokich zmian w funkcjonowaniu szkół...
PAP
30.09.2016
Kobiety odgrywają w polskiej nauce coraz większą rolę, ale niewiele z nich osiąga wyższe stanowiska...
PAP
30.09.2016
Większa swoboda indywidualnego komponowania programu studiów na różnych wydziałach, a w przyszłości...
PAP
29.09.2016
Ukończenie szkoły zawodowej, technikum czy uczelni powinno kończyć się uzyskaniem licencji...
PAP
29.09.2016
Brakuje mechanizmów, które chroniłyby studentów przed dyskryminacją na uczelniach - uważa rzecznik...
Monika Sewastianowicz
29.09.2016
W procedurze karnej nowelizacja goni nowelizację. 5 sierpnia weszła w życie kolejna nowela Kodeksu...
Monika Sewastianowicz
29.09.2016
Resort nauki chce dofinansować uczelnie publiczne. Pomóc w tym mają nowe zasady akredytowania szkół...
Monika Sewastianowicz
28.09.2016
Im kraj biedniejszy, tym więcej można zyskać na skończeniu wyższej uczelni. Wpaństwach rozwiniętych...
Monika Sewastianowicz
28.09.2016
Konstytucyjny jest przepis o możliwości skreślenia z listy aplikantów po stwierdzeniu...
PAP
28.09.2016
Prokuratura bada, czy w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów przywłaszczano ministerialne stypendia...
Monika Sewastianowicz
28.09.2016