- Będzie to agencja, która w sposób przemyślany i zgodny ze strategicznymi celami państwa prowadzić będzie politykę stypendialną: dofinansowanie wyjazdów polskich naukowców za granicę, finansowanie stypendiów dla zagranicznych studentów, doktorantów, postdoców. Liczę też, że dzięki tej instytucji uda się sprowadzić do Polski wielu świetnie zapowiadających się młodych naukowców, którzy wyjechali z Polski i pracują na uniwersytetach całego świata - tłumaczył cel powołania NAWA szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, stypendia przyznane na podstawie nowych przepisów zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
"Uchylone zostały jednocześnie dotychczasowe przepisy stanowiące podstawę zwolnienia od podatku świadczeń (związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach) przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń" - podkreśla resort w komunikacie. Chodzi tu o program "Studia dla wybitnych", z którego kontynuowania zrezygnowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.