Dane gromadzi w ogólnopolskim systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) - są zanonimizowane i przedstawiane zbiorczo. Analiza informacji pozwala ocenić, jak absolwenci studiów radzą sobie po ich ukończeniu.
Rząd chce uzyskiwać podobne informacje o doktorantach - chodzi głównie o dane na temat tego, jak łączą studia i działalność zawodową. Resort chce też znać powody porzucania studiów przez doktorantów.

Propozycję krytycznie ocenia Komitet Polityki Naukowej.
– Wynika to z dynamiki współczesnego rynku pracy. Na przykład nie ma możliwości śledzenia losów osób podejmujących pracę za granicą – zwraca uwagę komitet. Ponadto jego zdaniem koszty administracyjne i biurokracja związane ze śledzeniem losów absolwentów wydają się nadmierne - podkreśla w opinii.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 7 września 2017 r.

Nowy system śledzenia karier absolwentów zaszkodzi uczelniom?>>