Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie 7 710 kandydatów, w tym:
• na aplikację adwokacką 2 660 osób,
• na aplikację radcowską 4 200 osób,
• na aplikację notarialną 650 osób,
• na aplikację komorniczą 200 osób.
MS zaznacza, że liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą.

Największy spadek dotyczy aplikacji komorniczej, gdzie, w ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 358 osób, a zdało 113 osób.
Dla aplikacji adwokackiej odpowiednio te liczby to 2 962 osoby, z czegozdały 1263 osoby, do egazminu na aplikację radcowską przystąpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, a na aplikację notarialną do egzaminu przystąpiło 735 osób i zdało 328 osób.
Wiecej>>