Robbie Travers, student trzeciego roku prawa na szkockim uniwersytecie, w odpowiedzi na doniesienie o zbombardowwaniu twierdzy ISIS napisał:
"Cieszę się, że mogliśmy przybliżyć tych barbarzyńców do spotkania z ich 72 dziewicami".
Komentarz oburzył jego koleżankę z uniwersytetu, studentkę drugiego roku historii, która uznała wpis studenta za islamofobiczny.

Argumentowała także, że budzi on niepokój wśród całej mniejszości muzułmańskiej na uniwersytecie.
Komisja sprawdzi, czy student naruszył kodeks etyki obowiązujący na uczelni.
"Staramy się tworzyć środowisko, w którym wszyscy studenci traktują się nawzajem z szacunkiem i godnością" - podkreśla rzecznik uniwersytetu. Więcej>>