rzemysław Mróz ma na swoim koncie współautorstwo dwóch prac opublikowanych w ciągu ostatnich trzynastu miesięcy w piśmie „Nature”.
Przemysław Mróz kończy drugi rok studiów doktoranckich w Obserwatorium Astronomicznym UW. Ma już duży dorobek naukowy – jest pierwszym autorem ośmiu prac opublikowanych w najważniejszych na świecie czasopismach astronomicznych. Jest pierwszym autorem dwóch prac w najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” opublikowanych w ostatnich trzynastu miesiącach (pierwsza z nich to „The awakening of a classical nova from hibernation”, a druga – „No large population of unbound or wide-orbit Jupiter-mass planets”).

W sumie doktorant współtworzył 84 prace cytowane już niemal tysiąc razy. To unikalny przypadek w polskiej nauce.
Laureat odebrał nagrodę 11 września podczas XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Zielonej Górze.

Źródło: UW, stan z dnia 12 września 2017 r.