Kraków: w 2018 r. opłaty za wodę i ścieki bez zmian

Samorząd terytorialny

Łączna cena za 1 m3 dostarczanej wody oraz za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2018 r. wyniesie 10,15 zł. Tym samym poziom opłat z 2017 r. zostanie utrzymany poinformował...

13.11.2017

Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Samorząd terytorialny

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

13.11.2017

Kraków: Pesa wycofała się z przetargu na tramwaje

Samorząd terytorialny

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, które do piątku wyznaczyło bydgoskiej Pesie termin podpisania umowy na dostawę 50 tramwajów poinformowało, że producent nie stawił się na jej...

11.11.2017

Ustawa dot. regulatora cen wody do podpisu prezydenta

Samorząd terytorialny

Senatorowie nie wnieśli w piątek poprawek do nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Tym samym przepisy wprowadzające regulatora, który ma stać na straży tego, by taryfy za wodę i ścieki...

10.11.2017