Nagrodę dostała praca doktorska i praca magisterska. Dodatkowo, wyróżnienie przyznano jednej pracy magisterskiej. Laureaci XV edycji konkursu pochodzą z trzech różnych uczelni - Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, a ich prace dotyczą różnych dziedzin – zarządzania w samorządzie i gospodarki lokalnej.

Konkurs Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawcy – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. – na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej został przeprowadzony już po raz 15. Po raz szósty jury przewodniczył prof. Paweł Swianiewicz. Pomysłodawcą konkursu jest zmarły wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz prof. Michał Kulesza, współtwórca samorządu w Polsce.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Klaudiusz Kaleta - sekretarz Komisji oceniła nadesłane prace. Oceniono 8 rozpraw doktorskich oraz 5 prac magisterskich.


Fot. Klaudiusz Kaleta/INFO FOTO FACTORY

Nagrody ufundowali patroni, którymi są:
Związek Miast Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Nazwiska nagrodzonych


NAGRODA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 7.000 zł:
Aleksandra Kania za rozprawę „Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz województwa wielkopolskiego”, promotor – prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu).

NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 4.500 zł:
Sara Jagiełło za pracę „Rola sekretarza jako menedżera gminy”, promotor – prof. dr hab.
Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński).

WYRÓŻNIENIE ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 2.500 zł:
Łukasz Komorowski za pracę „Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia bezpłatna komunikacja publiczna”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
(Uniwersytet Warszawski).

Nowa edycja konkursu

Jednocześnie wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XVI doroczny Konkurs o nagrodę im. profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o rożnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Organizator przyjmuje prace prawnicze, a także z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

Konkurs obejmuje prace obronione w 2018 r. Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Z okazji 25-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Samorządu Terytorialnego, odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej na Zamku Królewskim w Warszawie.

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest przykładem rozwiązań unikalnych w skali nie tylko europejskiej, ale brana jest za wzór przez naszych zagranicznych partnerów - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński.

Zdaniem ministra pełnienie funkcji samorządowych to trudne zadanie, ale dające ogromną satysfakcję. - To w samorządach tkwi źródło obywatelskiej siły - podkreślił.

Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na szczeblu lokalnym "za ciężką pracę, determinację i poświęcany czas".
 

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018