Zadania będą realizowane w województwach: małopolskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Przejście podziemne

W Małopolsce planowana jest m.in. budowa dwupoziomowego węzła oraz przejścia podziemnego na w Libertowie. Powstanie skrzyżowanie drogi krajowej 7 z drogami dojazdowymi, zlikwidowane zostanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Jednym z zadań jest też poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 52 w Barwałdzie Górnym.

W województwie opolskim nastąpi rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice - Rogów Opolski. W ramach zadania m.in. wybudowana zostanie droga oraz przebudowane zostaną odwodnienie pasa drogowego i wiadukt nad linią PKP.

Rozbudowa mostu i chodnik

W pomorskiem rozbudowany będzie most przez rzekę Kamienica w miejscowości Tuchomie. Powstanie jednostronny chodnik dla pieszych i kładka z ciągiem pieszo-rowerowym.

Na Warmii i Mazurach przebudowany zostanie odcinek drogi w miejscowości Mierki - zadanie obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 11,5 t/oś. Wybudowane zostaną również chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami. W Wielkopolsce nastąpi m.in. rozbiórka mostu oraz rozbudowy dróg krajowych.

Część robót rozpocznie się jeszcze w tym roku, inne będą realizowane w latach 2019-24. Więcej informacji TUTAJ

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz Bogdan Dolnicki

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz