Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 maja odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super Samorząd 2018”. Tytuł przyznawany jest od siedmiu lat przez Fundację im. Stefana Batorego za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem.Siedem grup w gronie laureatów

W tym roku laureatami zostało siedem grup wraz z władzami lokalnymi, które otworzyły się na dialog i zaangażowały w realizację inicjatyw podjętych przez mieszkanki i mieszkańców.

- Przyznając tytuł „Super Samorządu”, chcemy z jednej strony motywować mieszkańców do działania i pokazać, że mają wpływ na decyzje władz; z drugiej natomiast – zachęcić władze do otwartości na oddolne inicjatywy oraz docenić i nagłośnić modelowe przykłady projektów zrealizowanych dzięki współpracy z samorządem – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór w Fundacji Batorego.

„Gromada” sołtysów, budżet dla młodzieży i dostęp do informacji

Wśród laureatów nagrody znalazły się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, realizujące różnego rodzaju przedsięwzięcia. Ich wspólnym mianownikiem jest działanie na rzecz lokalnej społeczności i udana współpraca z władzami samorządowymi. Pochodzą z sześciu województw – dwie nagrody otrzymały inicjatywy z województwa warmińsko-mazurskiego.W gminie Węgorzewo sołtyski i sołtysi założyli Nieformalne Forum Sołtysów „Gromada”, dzięki czemu małe miejscowości wokół Węgorzewa mogą mówić jednym głosem, a przez to mieć większy wpływ na decyzje podejmowane przez lokalne władze.

Grupie PRO Świebodzin udało się przekonać władze Świebodzina do uruchomienia programu grantowego „Młodzież Ma Głos”, który ma działać podobnie jak budżet obywatelski, ale projekty zgłaszać będą uczniowie i uczennice szkół podstawowych, a o ich realizacji i finansowaniu decydować będą szkolne samorządy oraz Młodzieżowa Rada Miejska.

W województwie kujawsko-pomorskim Fundacja TRYBIK przeprowadziła akcję promocji wolontariatu i otrzymała wsparcie od władz dwóch sąsiadujących ze sobą gmin – Lubicz i Obrowo. W Starym Gierałtowie w województwie dolnośląskim Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" za pomocą inicjatywy uchwałodawczej nadało głównemu placowi imię zasłużonego dla regionu księdza „Kruszynki” .Stowarzyszenie udowodniło, że składanie uchwał przez grupę mieszkańców może być skutecznie wykorzystywane. Stowarzyszeniu Głos Kociewia udało się przekonać władze miasta oraz władze powiatu Starogard Gdański, by informacje o pracach instytucji samorządowych oraz podległych im spółek miejskich były na bieżąco publikowane w internecie.

W Rzeszowie natomiast dzięki współpracy Fundacji Prawnikon z władzami miasta powstała Podkarpacka Rada Programowa Kobiet, która działa na rzecz poprawy sytuacji kobiet w regionie oraz doradza instytucjom samorządowym w tym zakresie. Ciekawy projekt udało się też zrealizować w gminie Barczewo.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Władze umożliwiły Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Jeziora Linowskiego i Stowarzyszeniu Przystanek Łęgajny zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Łęgajny nad Jeziorem Linowskim i utworzenie miejsca otwartego dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Jednym z jego elementów ma być Arboretum – park narodzin, w którym dla każdej nowo narodzonej osoby w Łęgajnach sadzone będzie drzewo.

Demokracja nie jest pustym słowem

- Powodzenie tych inicjatyw pokazuje, że demokracja nie jest tylko pustym słowem. To wartość, która realizuje się w codziennych działaniach – zarówno ze strony obywateli i obywatelek podejmujących akcje na rzecz lokalnej społeczności, jak i ze strony władz, które otwarte są na dialog i współpracę – mówił prof. Tomasz Nałęcz podczas gali rozdania nagród.

Nominowanych do nagrody było piętnaście grup oraz współpracujących z nimi władz lokalnych. Laureatów wyłoniło jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek  Zarządu  Fundacji im.  Stefana  Batorego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktor prowadząca serwis Samorzad.lex.pl wydawnictwa Wolters Kluwer) oraz Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego).

Mamy głos nie tylko w wyborach

Laureatów oraz pozostałych finalistów nagrody „Super Samorząd 2018” łączy jeszcze jedno – zostali wyłonieni spośród 343 uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos.Organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego akcja działa od 2002 roku. Każda edycja trwa około 10 miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizują działania przy wsparciu ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich: Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Homo Faber oraz Stowarzyszenia POLITES.

Mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zasięgać porad dotyczących na przykład sposobów rozwiązywania lokalnych problemów, metod aktywizacji społeczności lokalnej oraz narzędzi współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządem. Celem akcji jest zwiększanie zaangażowania w życie publiczne na poziomie lokalnym oraz promowanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządami.

Opisy laureatów i ich działań TUTAJ
 

Lista laureatów nagrody „Super Samorząd 2018”


dolnośląskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" oraz władze gminy Stronie Śląskie

kujawsko-pomorskie
Fundacja TRYBIK oraz władze gminy Obrowo i władze gminy Lubicz

lubuskie
Nieformalna grupa PRO Świebodzin oraz władze gminy Świebodzin
podkarpackie
Fundacja Prawnikon oraz władze Rzeszowa

pomorskie
Stowarzyszenie Głos Kociewia oraz władze Starogardu Gdańskiego i władze Powiatu Starogardzkiego

warmińsko-mazurskie
Sołtysi i sołtyski z gminy Węgorzewo oraz władze gminy Węgorzewo

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz władze gminy Barczewo

Organizatorem akcji „Masz Głos” jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES.

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym Bogdan Dolnicki

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym