Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących Ostrowic Rada Ministrów zniesie gminę i podzieli ją między sąsiednie jednostki. Przestanie istnieć 1 stycznia 2019 r., najpierw jednak odbędą się konsultacje w gminach, do których może zostać włączona. Nie są one wymienione w ustawie, ale prośbę o zajecie stanowiska otrzymały m.in. też Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski w Złocieńcu – dwie gminy graniczące z Ostrowicami.

Podstawy zniesienia gminy


Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice jest stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy oraz włączenie jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów spłaty zobowiązań. Projekt ma też ustalić wielkość zobowiązań gminy i procedurę zaspokojenia wierzytelności.

Zniesienie gminy nastąpi w drodze rozporządzenia. Zarząd komisaryczny został ustanowiony w Ostrowicach na maksymalnie 2 lata, do 26 października 2018 r. Organy gminy zostaną jednak rozwiązane, a ich zadania do 31 grudnia przejmie osoba wyznaczona przez premiera.

W Ostrowicach nie będzie wyborów samorządowych, a mieszkańcy zagłosują na wójta i radę gmin, do których zostaną przyłączeni.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Subwencje i dochody z PIT

Jeśli Ostrowice zostaną włączone do więcej niż jednej gminy, podział wyliczonej części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału w PIT zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej części włączanego obszaru.

Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie od razu naliczona dla gminy albo gmin, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, proporcjonalnie do zakresu zadań oświatowych.

Projekt przewiduje też przesunięcie terminów w procedurach budżetowych w związku z przygotowaniem projektu budżetu. Reguluje też m.in. rozliczanie dotacji, sporządzanie sprawozdań i realizację obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości. Obowiązki te ma spełnić wojewoda zachodniopomorski.

Pisma z prośbą o zajęcie stanowiska trafiły również m.in. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Komisji Wyborczej oraz służby.

Gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce - ok. 50 mln zł na koniec 2017 r.

Czytaj więcej TUTAJ Najbardziej zadłużona gmina zostanie podzielona

 

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz Bogdan Dolnicki

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz