Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska powiedziała, że nowelizacja jest zgłoszona przez grupę poselską i będzie procedowana w trybie pilnym.

Wyłączenie przedstawicieli gmin

Założeniem jest wyłączenie przedstawicieli gmin z zespołów ds. szacowania szkód. Zamiast nich w zespołach będą przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, podległych ministrowi rolnictwa. Ośrodki to instytucje zajmujące się działalnością informacyjną, badawczą i doradczą dla mieszkańców obszarów wiejskich. Są w całym kraju, podzielone na oddziały i terenowe zespoły, w których doradcy są przydzieleni do poszczególnych gmin.

Od 1 kwietnia obowiązuje znowelizowane Prawo łowieckie, które wprowadziło zmianę sposobu szacowania szkód łowieckich i odszkodowań. W poprzednim stanie prawnym zajmowali się tym przedstawiciele koła łowieckiego, obecnie nowy obowiązek nałożono na gminę i sołtysa.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsz
a


W obecnym stanie prawnym do urzędu gminy zgłaszają się poszkodowani rolnicy, a szkody szacują komisje złożone z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, tj. sołtysa, rolnika i reprezentanta koła łowieckiego. Od postanowienia komisji przysługuje odwołanie do nadleśniczego, a potem do sądu.

Sołtysi nie byli w stanie

Jak już informowaliśmy, pojawił się problem z szacowaniem szkód łowieckich, bo gminy nie są przygotowane na wykonywanie nowego obowiązku, a sołtysi nie są w stanie oszacować szkód w ciągu ustawowych 7 dni. Dodatkowo, ustawa nie przewidziała wynagrodzenia dla sołtysów za udział w komisji. Czytaj więcej TUTAJ Sołtysi nie są przygotowani do szacowania szkód łowieckich.

Od początku kwietnia rozpoczęły się też masowe rezygnacje  sołtysów z pełnionych funkcji.

Jak podkreślali samorządowcy, obowiązek szacowania szkód nałożony na sołtysa jest nieporozumieniem – sołtysi pracują zawodowo i nie mają wiedzy w zakresie szacowania szkód.
Czytaj też TUTAJ Prawo łowieckie wymaga pilnej interwencji
 
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz