Odznaczeni Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, działalność społeczną i publiczną oraz osiągnięcia w pracy samorządowej zostali:
 
Józef BABICZ
Władysław BIENIEK
Edmund BILICKI
Wiesław DOMIAN
Wacław KRZANOWSKI
Paweł LISOWSKI
Stanisława ŁUCZAK
Lesław MAJKUT
Tomasz POTKAŃSKI
Zdzisława WASĄŻNIK
 
Odznaczenia za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi zostali:
 
Włodzimierz CHLEBOSZ
Jarosław MISZCZYK
Robert PERKOWSKI
Ireneusz SERWOTKA
 
Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 
Krystyna BRYSZEWSKA
Artur CZAPLIŃSKI
Wiesław KAPEL
Ewa KONDEK
Mariusz KRYSTIAN
Anna LACHOWSKA
Jan MAKAREWICZ
Zbigniew NADOLNY
Jarosław PRZEWOŹNY
Marek SZCZEPANOWSKI
Jacek ŚLĘCZKA
Andrzej ŻYCHOWSKI
 
Brązowym Krzyżem Zasługi:
 
Stanisław BARNAT
Arkadiusz KOWALCZYK
Stanisław PANEK
Marian SIERADZKI
Bożena SZOSTAK.

Podczas uroczystości Andrzej Duda podkreślił, że bardzo dobrze, że władza sprawowana jest na szczeblu lokalnym, regionalnym.
Prezydent mówił, że sprawy publiczne powinny być „załatwiane przez samo społeczeństwo, jak najbliżej, a w gruncie rzeczy powinny być przez nie załatwiane tak długo, jak to jest możliwe – z uwagi na ich charakter”.

Jak tłumaczył, „w momencie, gdy są to takie sprawy, których ludzie na tym najniższym poziomie nie są już w stanie sami załatwić, powinny być one załatwiane przez organa przedstawicielskie na możliwie jak najniższym poziomie – znów: jak najbliżej społeczeństwa. Te, których nie da się w ten sposób załatwić, powinny być załatwiane na nieco wyższym poziomie, itd.”.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Tomasz Lewandowski

Wynagrodzenia pracowników samorządowych