Alimenty i świadczenia rodzinne – rząd planuje zmiany

Samorząd terytorialny

Nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz wprowadzenie trybu odwoławczego od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy osobie zalegającej z zapłatą alimentw to zmiany wprowadzane przez projekty...

09.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011

Użytkowanie wieczyste przechodzi do lamusa

Samorząd terytorialny

Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego użytkowania chcą posłowie PiS w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego...

08.02.2011

Wynagrodzenie władz samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy wysokość wynagrodzenia wjta, burmistrza i prezydenta miasta nadal jest ustawowo limitowana, czy należy się kierować tylko stawkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracownikw...

08.02.2011

Prawnie chronione ptactwo

Samorząd terytorialny

W dniu 12 stycznia 2011 r. Minister Ochrony Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie obszarw specjalnej ochrony ptakw (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Rozporządzenie to określa szczegłowo nazwę, położenie...

07.02.2011

NIK kontroluje Orliki i obwinia samorządy

Samorząd terytorialny

Samorządy źle przygotowały budowę Orlików, nie posiadały rzetelnej wiedzy na temat rzeczywistych kosztów przedsięwzięć oraz nie zaplanowały prawidłowo finansowania obiektów takie wnioski wynikają z...

07.02.2011

Opłata targowa prawie po staremu?

Samorząd terytorialny

Powołana przez Komisje Sejmowe: Finansw Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

04.02.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski