Jak będzie działał Rejestr

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodw Osobistych.

31.01.2011

Zakazy i ograniczenia dotyczące wójtów i ich zastępców

Samorząd terytorialny

Niewiele jest zagadnień, ktrym ustawodawca poświęcił tak wiele regulacji, jak kwestii zakazw i ograniczeń dotyczących pracownikw samorządowych oraz członkw organw jednostek samorządu terytorialnego...

31.01.2011

Podwójne zarobki w GUS

Samorząd terytorialny

Kancelaria Premiera skontrolowała Główny Urząd Statystyczny. Efekt? Miażdżący raport i doniesienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - ustaliła Rzeczpospolita.

31.01.2011

Nowe rozporządzenia w sprawie wyborów i referendum

Samorząd terytorialny

Doprecyzowaniu zakresu informacji podawanych przez wjta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawie składw obwodowych komisji wyborczych oraz ds. referendum służą trzy rozporządzenia wydane Ministra...

28.01.2011

PPP czyli Porozumienie Poprzez Platformę

Samorząd terytorialny

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisano porozumienie w sprawie Platformy wspłpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

28.01.2011

Nowe stanowiska pracy dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK utworzone zostaną nowe stanowiska pracy w starostwach. Projekt stosownego rozporządzenia został już przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

27.01.2011