Zamówienia publiczne: podwykonawca a podmiot trzeci

Samorząd terytorialny

Ustawodawca w art. 26 ust. 2b Prawa zamwień publicznych nie posługuje się wprost określeniem podwykonawca. Przepis ten stanowi o podmiotach trzecich oraz o oddaniu niezbędnych zasobw na okres...

27.09.2010