Program usuwania azbestu jedynie w co drugiej gminie

Samorząd terytorialny

Szacuje się, że w całym kraju jedynie połowa gmin uchwaliła dotychczas programy usuwania azbestu. Ten stan rzeczy ma zmienić ogólnopolska kampania, której głównym celem jest wspieranie działań...

14.03.2012

Wojewoda wygasił mandat prawomocnie skazanego wójta Narwi

Samorząd terytorialny

Wojewoda podlaski wydał zarządzenie zastępcze, stwierdzając wygaśnięcie mandatu wójta Narwi, prawomocnie skazanego za atak na mężczyznę, z którym się pokłócił. W przypadku samorządowca taki wyrok...

14.03.2012

Sołtys Graczy odpowie za obrazę prezydenta RP

Samorząd terytorialny

Jacek Walas, sołtys wsi Gracze (woj. Opolskie) na prowadzonym przez siebie blogu nazwał prezydenta Komorowskiego złodziejem. Jako, że znieważenie głowy państwa ścigane jest z urzędu sprawą...

14.03.2012

Coraz więcej ZMOKU w gminach

Samorząd terytorialny

Blisko 2500 gmin zostało wyposażonych, na zlecenie Centrum Projektów Informatycznych, w Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, który automatyzuje funkcje urzędu związane m.in. z realizacją...

14.03.2012

PiS złożyło wniosek do TK ws. ustawy o pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dyskryminuje niepubliczne ośrodki adopcyjne - uważają posłowie PiS, którzy złożyli w związku z tym wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

13.03.2012

Śląska PO skieruje do Sejmu projekt ustawy metropolitalnej

Samorząd terytorialny

Nasz projekt ustawy metropolitalnej odnoszący się do Śląska trafi do Sejmu deklarują posłowie PO z regionu. Szef MAC Michał Boni oświadczył, że ustawa dedykowana wyłącznie aglomeracji katowickiej nie...

13.03.2012

Prezydent Kalisza nie odwoła swojego zastępcy

Samorząd terytorialny

Prezydent Kalisza nie odwoła swojego zastępcy Dariusza Grodzińskiego (PO). Wnioskował o to dwa tygodnie temu Klub Ruchu Palikota, zarzucając wiceprezydentowi przede wszystkim przyczynienie się do...

12.03.2012

Prezydent Starachowic przyznał się do korupcji

Samorząd terytorialny

Prezydent Starachowic (Świętokrzyskie) Wojciech B. przyznał się w sądzie rejonowym do korupcji; nie przyznał się do zarzutu nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań. W poniedziałek...

12.03.2012