Mandat radnego wygasa na starych zasadach

Samorząd terytorialny

Do wygaszania mandatów radnych i wójtów w kadencji 2010-2014 mają nadal zastosowanie przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw orzekł NSA.

05.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Samorząd terytorialny

Pozostawanie w związku małżeńskim jest nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie...

05.10.2012

Ochrona klimatu powinna być samorządowym priorytetem

Samorząd terytorialny

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie! to hasło cyklu 90 powiatowych debat klimatycznych, które Ministerstwo Środowiska objęło honorowym patronatem. Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się inauguracja...

05.10.2012

Szkolenie kierowcy musi być zgodne z programem

Samorząd terytorialny

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest prowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem bądź wydanie...

05.10.2012

Nauczymy Chorwatów jak wykorzystywać fundusze unijne

Samorząd terytorialny

Przez trzy tygodnie Chorwaci z miasta Velika Gorica poznają największe projekty realizowane w regionie świętokrzyskim. Nauczą się też, jak skutecznie aplikować i rozliczać pieniądze z Unii...

05.10.2012

18 listopada referenda gminne w Ślesinie i Dąbiu

Samorząd terytorialny

18 listopada odbędą się referenda gminne w Ślesinie i Dąbiu (Wielkopolska). Mieszkańcy tych miejscowości będą w nich decydować o odwołaniu swoich burmistrzów, a w Dąbiu także rady miejskiej.

05.10.2012

Wakat na stanowisku wiceprezydenta Wrocławia

Samorząd terytorialny

W najbliższym czasie stanowisko po odwołanym we wtorek wiceprezydencie Wrocławia Michale Janickim nie będzie obsadzane. Prezydent miasta Rafał Dutkiewicz odwołał swojego zastępcę w związku z brakiem...

04.10.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski