O zastosowaniu środku nadzoru decyduje wojewoda

Samorząd terytorialny

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy prowadzi się zawsze z urzędu, a nie na wniosek. A zatem decyzję co do celowość zastosowania środka nadzoru w...

05.04.2013

Dekret Bieruta: tylko rok na zwrot gruntów warszawskich

Samorząd terytorialny

Wszystko wskazuje na to, że w końcu doczekamy się uregulowania kwestii roszczeń dawnych właścicieli warszawskich nieruchomości, poszkodowanych w wyniku tzw. dekretu Bieruta. Osoby uprawnione będą...

05.04.2013

Powiat płocki planuje emisję obligacji za 14 mln zł

Samorząd terytorialny

Powiat płocki planuje w latach 2013-14 emisję obligacji komunalnych z terminem zapadalności od 8 do 14 lat, z której chce uzyskać 14 mln zł. Czas składania ofert przyszłych emitentów obligacji mija...

05.04.2013