Organ może żądać odpisu KRS

Samorząd terytorialny

Czy organ administracji powinien żądać odpisu KRS czy może sprawdzić te informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości?www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2013-267

13.06.2013

Termin wykonania robót jest koniecznym elementem decyzji

Samorząd terytorialny

Organ nadzoru budowlanego zamierza wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości - na podst. art. 66 pr. bud. (zły stan techniczny obiektu). Zgodnie z tym przepisem, organ jest...

06.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski