Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy

Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.

17.02.2022

„Aktywny Samorząd" w tym roku z nieco wyższym budżetem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.

14.02.2022

„Aktywny Samorząd" w tym roku z nieco wyższym budżetem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.

14.02.2022

Wkrótce zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w najbliższy wtorek, 15 lutego 2022 roku - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

10.02.2022

Będą zmiany w wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS i ZOL, ale nie wiadomo kiedy

Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

10.02.2022

Pobyt w domach dla matek i kobiet w ciąży może być dłuższy

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Obowiązujące od 8 lutego rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi, że maksymalny okres pobytu w takiej placówce może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy. Obowiązują też nowe wymagania wobec terapeutów w takich domach.

09.02.2022

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

07.02.2022

Ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy do poprawki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zainteresowanie dodatkiem osłonowym jest ogromne. A w niektórych ośrodkach pomocy społecznej ponad połowa wniosków o dodatek osłonowy wymaga poprawienia. Obywatele nie radzą sobie bowiem z 12-stronicowym formularzem, głównie z pytaniami o dochodowość. To wszystko przedłuży procedurę przyznawania dodatku.

07.02.2022

Osoby niepełnosprawne mogą mieć utrudniony wjazd do stref czystego transportu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu zwolnione są m.in. pojazdy „posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne”. Ten nieprecyzyjny zapis, stwarzający wiele możliwości interpretacji, miał być doprecyzowany w pracach nad ustawą o elektromobilności. Tak się jednak nie stało. Czym zatem służby mają się kierować przy ocenie uprawnień i czy na pewno nie odbije się to na kierowcach z niepełnosprawnościami?

05.02.2022

ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia ZUS przyjmuje bowiem wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Pierwsze pieniądze zostaną wypłacone w czwartek, 27 stycznia. Dzień później, 28 stycznia, ZUS przeleje kolejne środki, co łącznie daje kwotę prawie 600 tys. zł.

27.01.2022

Już nie wpis, a zgłoszenie będzie decydować o wyższym dodatku osłonowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

O podwyższonym dodatku osłonowym będzie decydować tylko zgłoszenie, a nie wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Taka poprawka do ustawy o dodatku osłonowym znalazła się w uchwalonej w środę przez Sejm ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zdaniem pracowników pomocy społecznej nie wiadomo jak traktować tych, którzy złożą wniosek do czasu aż ustawa wejdzie życie.

27.01.2022

Rada gminy zadecyduje za jaki okres dochód najemcy będzie weryfikowany

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości

Gmina zna najlepiej potrzeby swoich mieszkańców, dlatego też to rada gminy ma ustalać za jaki okres będzie badać i weryfikować dochody osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego. Taką zmianę do ustawy o ochronie praw lokatorów zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ocenie samorządów 3- miesięczny okres jest zbyt krótki.

26.01.2022

Samorząd w pandemii bezbronny, nawet gdy lokator demoluje lokal i nie płaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus

Przepisy blokujące postępowanie eksmisyjne w czasie pandemii są nadużywane przez niesolidnych lokatorów i skutecznie blokują możliwość prowadzenia przez gminy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Nawet decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania, wydana przez nadzór budowlany, nie pozwala na eksmisję. Samorządowcy pytają: czy musi dojść do tragedii, aby rząd podjął działania?

26.01.2022

Przy świadczeniach mieszkaniowych „wiek” rodziców strażaka może budzić wątpliwości

Pomoc społeczna Administracja publiczna Poprawmy prawo

Rodzic, jako członek rodziny zawodowego strażaka, uwzględniany jest przy świadczeniach mieszkaniowych. Przy przyznawaniu tego świadczenia problemy może jednak wywoływać niedoprecyzowane pojęcie wieku użyte w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy m.in. rodziców strażaka, którzy ze względu na wiek, są niezdolni do wykonywania zatrudnienia.

25.01.2022

Wyrok TK, czy niekonstytucyjna ustawa? OPS-y boją się wypłacać świadczenie pielęgnacyjne

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Poprawmy prawo

Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych minęło 7 lat, rząd nie kwapi się do zmiany przepisu. Ośrodki pomocy społecznej obawiając się kontroli wojewody wydają decyzje odmowne wiedząc, że i tak zostaną uchylone przez SKO lub sąd. A cierpią na tym osoby niepełnosprawne.

21.01.2022

Senat za nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Senat podjął w czwartek, 20 stycznia 2022 r., uchwałę o przyjęciu bez poprawek noweli zakładającej m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej oraz rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.

20.01.2022

500 plus na nowych zasadach już dla 35,7 tys. dzieci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500 plus i je wypłaca. Do tej pory wpłynęło 27,7 tys. wniosków na 35,7 tys. dzieci. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać od 1 lutego 2022 r.

20.01.2022

Ulgę gazową dla przedsiębiorstw rząd musi uzgodnić z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie odbiorców gazu, zakładająca zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz, jest już procedowana w komisjach senackich. Niewykluczone, że Senat przyjmie ją jeszcze w tym tygodniu. Mimo szybkiej ścieżki legislacyjnej wejście w życie ustawy może się przedłużyć, bo rozwiązania te Polska musi uzgodnić z Komisją Europejską.

18.01.2022

Parkowanie „na kopercie” dla osób niepełnosprawnych kosztuje więcej

Prawo karne Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 stycznia zaparkowanie samochodu bez uprawnienia na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, tzw. „kopercie”, grozi zapłatą 800 zł. Wzrosła też grzywna za posługiwanie się cudzą kartą parkingową oraz kartą przez osobę nieuprawnioną. Wysoka grzywna będzie też za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej.

17.01.2022

PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.

15.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski