WSA: klub radnych nie posiada zdolności sądowej

Samorząd terytorialny

Kluby są formą organizowania się radnych i jako takie nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie....

19.06.2017

Współpraca międzyinstytucjonalna a zamówienia in-house

Zamówienia publiczne

Porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej zawarte przez podmioty publiczne nie może przewidywać ani przesądzać o udzieleniu ewentualnych zamówień publicznych, gdyż zadania publiczne...

14.06.2017

Odwrócone zamówienia in-house

Zamówienia publiczne

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 13 p.z.p. statuuje dwie formy zamówień wewnętrznych: in-house odwrócony oraz in-house pomiędzy podmiotami podległymi temu samemu zamawiającemu - podkreśla Urząd Zamówień...

12.06.2017

Wertykalne zamówienia in-house

Zamówienia publiczne

Z instytucji in-house mogą korzystać, po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają zamówień swoim spółkom komunalnym (ale w formie...

08.06.2017

WSA: organ rejestrujący ma prawo do weryfikacji dokumentów

Samorząd terytorialny

Złożenie dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu nie pozbawia prawa organu do ich weryfikacji poprzez gromadzenie dodatkowych dowodów w sprawie wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

06.06.2017