WSA unieważnił łódzki "kodeks reklamowy"

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny - po skardze wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua - unieważnił uchwałę łódzkiej rady miejskiej dot. tzw. kodeksu reklamowego. Regulował on zasady umieszczania w...

11.08.2017

NSA: przebudować można tylko drogę już istniejącą

Samorząd terytorialny

O przebudowie drogi można mówić jedynie wówczas, jeśli istniała uprzednio droga w wyniku wykonania robót budowlanych, a nie w sytuacji gdy droga powstała wskutek samego użytkowania - uznał Naczelny...

10.08.2017

WSA: nie można pobierać opłaty parkingowej za sobotę

Samorząd terytorialny

WSA w Lublinie wskazał, że skoro przepisy prawa zezwalają na wprowadzenie przez radę gminy obowiązku uiszczania opłat parkingowych za dni robocze, to brak jest podstaw do ustanowienia tego rodzaju...

02.08.2017

NSA: stadion piłkarski jest budowlą

Samorząd terytorialny

Stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny i płyta boiska jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski