Protokoły przeglądów budynku należącego do gminy są jawne

Samorząd terytorialny

Treść protokołów z przeprowadzonych kontroli budynku w tej części, w której dotyczy ona majątku gminy, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

09.05.2017

Kryteria oceny ofert muszą być ściśle interpretowane

Zamówienia publiczne

Zamawiający musi w sposób literalny oceniać oferty pod kątem ustanowionych kryteriów. Rozszerzająca lub zawężająca wykładnia doprowadziłaby do naruszenia zasady przejrzystości postępowania o...

28.04.2017