WSA: wójt orzekający w sprawie nie ma statusu strony

Samorząd terytorialny

Wójt gminy nie posiada statusu strony w postępowaniu, w którym wydał decyzję działając jako organ pierwszej instancji - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu....

18.07.2017

Kary umowne muszą być precyzyjnie określone

Zamówienia publiczne

Naruszenia, które spowodują nałożenie na wykonawcę kar umownych muszą być w umowie o zamówienie publiczne jasno sformułowane - podaje Rzeczpospolita.

13.07.2017

WSA: Zakopane bezpodstawnie pobierało opłatę miejscową

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał w poniedziałek, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza Urząd Miasta Zakopane bezpodstawnie pobierał opłatę miejscową. Urząd będzie musiał zwrócić...

10.07.2017

Zasada uczciwej konkurencji nie jest bezwzględna

Zamówienia publiczne

Obowiązek zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu nie jest bezwzględny, gdyż każdorazowo należy uwzględnić potrzeby zamawiającego - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

07.07.2017