RIO: nieokreślony termin, niejasny rodzaj informacji

Samorząd terytorialny

Uchwała jasno i precyzyjnie ma określać terminy i rodzaj informacji lub dokumentów od złożenia, których może być uzależnione rozpatrzenie wniosku o dotację - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa...

02.11.2017

Wojewoda: popiół nie może być w brązowym pojemniku

Samorząd terytorialny

W pojemnikach lub workach koloru brązowego można gromadzić wyłącznie odpady komunalne ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stwierdził wojewoda lubelski.

02.11.2017

Wykonawca dowodzi tajemnicy przedsiębiorstwa

Zamówienia publiczne

Ciężar dowodu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje - czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

31.10.2017

Proces odwoławczy ws. manifestacji w obronie gminy Grabówka

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończyło się w piątek postępowanie odwoławcze w procesie organizatorów manifestacji w obronie gminy Grabówka. Policja obwinia ich o to, że nie podjęli środków...

27.10.2017

Sąd: gmina ma zorganizować dowóz ucznia niepełnosprawnego

Samorząd terytorialny

Gmina nie miała prawa odmówić organizacji dojazdów niepełnosprawnego ucznia do szkoły w innym mieście, zapewniającej mu warunki nauki - orzekł w piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,...

27.10.2017

RIO: zwrot dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych

Samorząd terytorialny

Gmina nie może rozszerzać przesłanek zwrotu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach ponad te, które zapisano w przepisach ustawy o finansach publicznych -...

26.10.2017

Sąd przyznał rację gminie Kruklanki ws. ul. 22 Lipca

Samorząd terytorialny

Sąd administracyjny w Olsztynie unieważnił we wtorek rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego, który uchylił uchwałę rady gminy Kruklanki o zmianie nazwy ul. 22 Lipca na taka samą...

25.10.2017

Wojewoda: najpierw program potem jego zasady

Samorząd terytorialny

Rada gminy najpierw musi przyjąć lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a dopiero później, w odrębnej uchwale, określić warunki udzielania pomocy, formy i zakres...

25.10.2017

Wojewoda: odbioru tekstyliów nie można limitować

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwalają na limitowanie ilości odbieranych nieodpłatnie za opłatę śmieciową: chemikaliów, tekstyliów, elektrośmieci czy...

23.10.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski