Maria D. 14 stycznia 2016 r. szła drogą gminną. W pewnym momencie poślizgnęła się na zamarzniętej kałuży i upadła. Doznała poważnego złamania ręki.

Gmina, która jest zarządcą drogi nie uznała odpowiedzialności za wypadek. Twierdziła, że dochowała należytej staranności przy usuwaniu śliskości drogowej. Podnosiła, że do zdarzenia doszło na drodze lokalnej o tzw. VI standardzie. Odśnieżanie dróg w gminie odbywa się bowiem w ten sposób, że najpierw odśnieżane są drogi powiatowe, potem gminne, a na końcu drogi zakwalifikowane, jako lokalne. Z uwagi na mniejsze natężenie ruchu owa droga została posypana piaskiem w godzinach popołudniowych.

Sąd Rejonowy w Radomsku stwierdził, że gmina jako zarządca drogi gminnej, nie dochowała należytej staranności przy usuwaniu śliskości drogowej, a w konsekwencji ponosi winę i odpowiedzialność za szkodę pieszej. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni dróg, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 20 powołanej ustawy przez utrzymanie drogi należy rozumieć wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd podniósł, że bez znaczenia dla oceny odpowiedzialności zarządcy drogi za zdarzenie z udziałem pieszej pozostają przyjęte na terenie gminy standardy odśnieżania, uzależniające priorytet odśnieżania od kategorii poszczególnych dróg. Standardy takie, w ocenie sądu, mają wyłącznie charakter wewnętrznych wytycznych porządkowych, które w żadnej mierze nie mogą wpływać na zakres realizacji obowiązków zarządcy drogi określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych. Obowiązki te odnoszą się do wszystkich dróg pozostających w zarządzie danego zarządcy, bez względu na przyjęty status drogi, częstotliwość jej uczęszczania czy rodzaj jej użytkowników.

Przyjęcie dla danej drogi „kategorii odśnieżania” nie może więc uzasadniać zaniedbań i rezygnacji z odśnieżania pozostałych dróg znajdujących się w zarządzie, jednak o niższej kategorii. Brak zachowania należytej staranności przez gminę nie można również usprawiedliwiać jej niewiedzą czy niezawiadomieniem jej przez mieszkańców zabudowań sąsiadujących z drogą o potrzebie odśnieżenia czy posypania drogi.

Ponieważ gmina była ubezpieczona od OC w towarzystwie ubezpieczeniowych to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanej 15 tys. zł zadośćuczynienia oraz 2989 zł odszkodowania i kosztów leczenia. (sygn. akt II Ca 619/17)