Wojewoda: rada nie ustala odległości między śmietnikami

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej lokalizacji koszy na śmieci ma przystankach - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda...

09.11.2017

WSA: wskazanie lokalu socjalnego ma charakter cywilnoprawny

Samorząd terytorialny

Czynność wskazania lokalu socjalnego czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie ma charakteru administracyjnoprawnego, gdyż zmierza do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu...

07.11.2017

SN: zasiedzenie dla małżonków we wspólnocie majątkowej

Samorząd terytorialny

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę także wtedy, gdy z ustaleń sądu wynika, że na skutek zasiedzenia nieruchomość weszła...

02.11.2017

RIO: nieokreślony termin, niejasny rodzaj informacji

Samorząd terytorialny

Uchwała jasno i precyzyjnie ma określać terminy i rodzaj informacji lub dokumentów od złożenia, których może być uzależnione rozpatrzenie wniosku o dotację - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa...

02.11.2017

Wojewoda: popiół nie może być w brązowym pojemniku

Samorząd terytorialny

W pojemnikach lub workach koloru brązowego można gromadzić wyłącznie odpady komunalne ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stwierdził wojewoda lubelski.

02.11.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski