Wojewoda: stypendia tylko dla swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny

Uchwała rady gminy o pomocy uzdolnionym uczniom, podjęta na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, dotyczy jedynie mieszkańców tej gminy stwierdził wojewoda łódzki.

13.02.2018

Poznań wygrał spór o zamówienie z wolnej ręki

Zamówienia publiczne

Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wygrały w pierwszej instancji spór z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, który domagał się stwierdzenia nieważności umowy zawartej w 2009 roku...

29.01.2018

Wykonawca wskazuje nazwy firm podwykonawców

Zamówienia publiczne

Wykonawca ma obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w momencie, gdy pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. Nie musi to nastąpić już w momencie składania...

29.01.2018

Karnowski: koniec bezsensownej sprawy po 10 latach

Samorząd terytorialny

Decyzja Sądu Najwyższego oznacza to, co wiedziałem od samego początku: że jestem niewinny. Po 10 latach to koniec bezsensownej sprawy; szkoda tych pieniędzy, które stracił Skarb Państwa - powiedział...

25.01.2018

RIO: gmina nie może żądać numeru telefonu podatnika

Samorząd terytorialny

Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza sferę danych niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku lokalnego stwierdziła RIO w Szczecinie.

23.01.2018

Ulica 17 stycznia wróci do Golubia -Dobrzynia

Samorząd terytorialny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił swoje wcześniejsze zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu. Uznał, że IPN błędnie zinterpretował rys historyczny.

17.01.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski