Rząd zmienia zalecenia dot. stosowania klauzul społecznych

Zamówienia publiczne

Rząd przyjął nowe zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w przetargach, które nakładają na kierowników jednostek administracji obowiązek uwzględniania w możliwie najszerszym zakresie...

13.04.2017

Wyznaczono osobę pełniącą funkcję burmistrza Olecka

Samorząd terytorialny

Do czasu wyboru nowego burmistrza mazurskiego Olecka miastem będzie kierował Krzysztof Marek Kosewski, wyznaczony przez premier Beatę Szydło. Przedterminowe wybory odbędą się tam 21 maja.

13.04.2017